Kontakt

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego 

adres:
ul. Mirosława Dzielskiego  1
31-465 Kraków

telefon:
12 413 66 44

e-mail:
sekretariat.sp@pijarzy.pl


nr konta Fundacji Oświatowej im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
- z dopiskiem: darowizna na cele edukacyjne
40 1600 1013 1846 6783 0000 0001


nr konta Rady Rodziców: Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków
- z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia - komitet rodzicielski
82 1600 1013 1849 9574 0000 0004


Deklaracja dostępności