Klasa Ia z wizytą w Muzeum Etnograficznym

Klasa Ia z wizytą w Muzeum Etnograficznym

15 listopada 2023 r. uczniowie klasy 1 A wybrali się na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego, aby podczas warsztatów pt. “W dawnej szkole” poznać zwyczaje, jakie panowały w szkołach oraz domostwach z początku XX wieku.

Mieli okazję m.in. usiąść w starych, drewnianych ławkach z kałamarzami oraz pisać na kredowych tabliczkach. Poznali obowiązki dyżurnych (np. noszenie do klasy wiadra z wodą ze studni do mycia rąk, zamiatanie sali lekcyjnej), zabawy, w jakie dawniej bawili się ich rówieśnicy, a nawet zapoznali się bezpośrednio z karą za nieodpowiednie zachowanie – klęczenia na grochu, noszenia oślich uszu czy czerwonego języka zawieszanego na szyi.

Ponadto uczniowie samodzielnie wykonali pamiątkową zakładkę do książki zdobioną starymi stemplami maczanymi w tuszu oraz własnymi rysunkami wykonanymi za pomocą stalówki maczanej w atramencie z kałamarza.