Prezenty dla Złoczowa

Prezenty dla Złoczowa

Zapraszamy do włączenia się w akcję mikołajkową prowadzoną przez szkolny wolontariat.

Chcemy obdarować drobnymi prezentami dzieci z pijarskiej parafii w Złoczowie na Ukrainie.

Zbieramy słodycze i nowe przybory szkolne.