Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Z wielką radością prezentujemy wyniki egzaminu, które uzyskali nasi absolwenci. 

Język polski - 83%

Matematyka - 86%

Język angielski - 91%

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji!