Patrocinium, XIV Szkolny Festiwal Artystyczny

Patrocinium, XIV Szkolny Festiwal Artystyczny

Jako, że 27 listopada wypada w niedzielę, w  naszej szkole Patrocinium, czyli Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza obchodziliśmy już w piątek 25 listopada.

Jak co roku lekcje zastąpiliśmy Szkolnym Festiwalem Artystycznym. Wzięło w nim udział blisko 150 uczniów. Nie brakuje nam talentów jak widać! Jedni zaprezentowali swoje prace plastyczne, inni fotografie, a jeszcze inni na scenie recytowali, śpiewali, tańczyli, albo grali na instrumentach. Podniosły poziom naszego festiwalu zakończyły konfetti, które przez minutę leciały w powietrze. Trochę kolorowego papieru, a ile radości!

Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom! Dziękujemy Radzie Rodziców! Dziękujemy sponsorom! Gratulujemy zwycięzcom!